فرم ثبت ایده در حوزه عصب فناوری

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره ملی
تلفن تماس
عنوان ایده
برآورد هزینه
توضیح
تصویر ایده یا پیوست (در صورت لزوم)
No file chosen
در صورتی که ایده شما تصویر یا پیوستی دارد می توانید از اینجا ارسال کنید. حداکثر حجم فایل 10 مگابایت